Diletto Musicale

In november 2016 is het najaarsproject:

za. 5 november Groningen, Nieuwe Kerk

zo. 6 november elders
Dirigent Paulien Kostense

Koorcoaches Leendert Runia en Michiel Meijer

Repetities orkest: vr.av. 14 en za. 15 oktober, za. 29 en zo. 30 oktober, za. ochtend 5 november (lange repetitie, deels generale)

Repetities koor: do.av.13, vr.av.14 en za. 15 oktober, za.22 en zo. 23 oktober, za. ochtend 5 november (lange repetitie, deels generale)

Die Kunst der Fuge van J.S. Bach wordt integraal ingestudeerd en uitgevoerd in een bewerking voor koor, orkest (strijkers en blazers) en instrumentale solisten.   

Als altijd:

* De bijdrage is vanaf najaar 2013 € 100 voor koor en orkest. Over te maken op NL40 INGB 0006 9300 47 t.n.v. Stg Centrum vOMeD o.v.v. het betreffende project.

   Studenten en andere minima krijgen op schriftelijk verzoek 50% korting.

* Met deelnemers die reiskosten moeten maken, worden individuele afspraken daarover gemaakt.

* Bij interesse wordt u verzocht contact op te nemen.

 

 

********************************************

ALGEMEEN

 • Aanwijzingen zijn toegesneden op het gekozen programma.
 • Paulien Kostense is er voor de strijkers en Robert Koolstra voor de continuospelers.
 • De koorcoach wisselt al naar gelang de periode, de stijl en de taal van de uit te voeren werken.
 • Soms is er ook nog een coach voor een ander instrument.
 • De muziek wordt ruim van te voren betekend toegestuurd en men wordt geacht te partijen goed te kennen op de eerste repetitie.
 • Het orkest bestaat altijd uit gevorderde amateurs en beginnende professionals.
 • De blazers bespelen kopieën van barokinstrumenten.
 • De stemming is 415'.
 • De strijkers spelen op darmen snaren met barokstokken. Een echt barokinstrument is niet nodig.
 • Er is altijd een auditie, die feitelijk bestaat uit ca. 20 min. aan iets werken.
 • Er zijn twee projecten per jaar, een voor- en een najaarsproject.
 • Per project zijn er twee of drie repetitieweekends (zaterdags en zondags van ±10u. - 17u.) en in het volgende weekend vinden de generale repetitie en twee of drie concerten plaats.
 • Concerten zijn in Groningen en in de omgeving, meestal in een van de mooie kerken.
 • Voorstellingen, met dans, zijn in daartoe geschikte zalen